Vách ngăn tiểu

Đã bao gồm: giá đỡ, vít, nở bắt cố định tường, mũ ốc.