• Ống cấp nước kết hợp với van xả OK-32SM khi lắp cho bồn tiểu U-116V