• Gương tráng bạc
  • Bổ sung lớp keo tăng cường khả năng chống nấm mốc. Kích thước 610x760x5