• Gương tráng bạc
  • Bổ sung lớp keo tăng cường khả năng chống nấm mốc. Kích thước 510X760X5