• Chậu rửa gắn tường.
  • Màu sắc: Trắng

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng 
1 Chậu thường L-298V (EC/FC) 1.560.000
2 Chân chậu ngắn L-298VC 900.000

 

EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt

FC: Chậu 1 lỗ