• Chậu rửa gắn tường L-285V
  • Màu sắc 

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng  Màu nhạt
1 Chậu thường L-285V (EC/FC) 620.000 650.000
2 Chân chậu ngắn L-288VC 620.000 645.000

 

EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt

FC: Chậu 1 lỗ