• Chậu rửa gắn tường L-284V
  • Màu sắc 

Bảng giá

STT Mã Sản Phẩm Giá (VNĐ)
Màu Trắng Màu Nhạt
1 L-284V (EC, FC) 560.000 610.000
2 L-284 VC 540.000 590.000