• Chậu rửa L-280V
  • Màu sắc 

Bảng giá

 

 

STT

 

Mã Sản Phẩm

Giá (VNĐ)
Màu Trắng Màu Nhạt
1 L-280V 360.000 400.000