• Chậu dương bàn
  • Màu sắc: 
  •   Công nghệ AQUA CERAMIC

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng  Màu nhạt
1 Chậu thường L-2396V (EC/FC) 980.000 1.025.000
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-2396V (EC/FC) 1.180.000  1.225.000

 

EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt

FC: Chậu 1 lỗ