• Chậu rửa đặt bàn
  • Màu sắc : Trắng
  •   Công nghệ AQUA CERAMIC

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng
 

1

Chậu thường L-445V 1.640.000
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-445V 1.840.000