• Chậu đặt bàn
  • Công nghệ AQUA CERAMIC
  • Màu sắc : Trắng

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng 
 

1

Chậu thường L-300V 2.950.000
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-300V

3.150.000