• Chậu đặt bàn
  •   Công nghệ AQUA CERAMIC
  • Màu sắc : Trắng

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng 
1 Chậu thường

L-296 (EC/FC)

2.450.000 
2 Chậu AQUA CERAMIC A-296V (EC/FC) 2.650.000

 

EC: Chậu 3 lỗ gắn vòi 1 tay gạt

FC: Chậu 1 lỗ