Chậu âm bàn

Màu sắc: Trắng

Công nghệ AQUA CERAMIC

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng 
1 Chậu  thường L-2298V 1.560.000 
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-2298V 1.760.000 

Không bao gồm giá đỡ chậu A-L2298V-1 giá 350.000VNĐ