Chậu âm bàn

Màu sắc: 

  Công nghệ AQUA CERAMIC

Bảng giá

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã SP Giá (VNĐ)
Màu Trắng  Màu nhạt
1 Chậu thường L-2293V 1.090.000 1.120.000
2 Chậu AQUA CERAMIC AL-2293V 1.290.000  1.320.000

 

Không bao gồm giá đỡ chậu A-L2293V-1 giá 270.000VNĐ