Chậu âm bàn

Công nghệ AQUA CERAMIC

Màu sắc

 

STT

Chức Năng Chậu Rửa

Mã SP

Giá (VNĐ)

Màu Trắng 

Màu nhạt

1

Chậu thường

L-2216V

1.160.000

1.200.000

2

Chậu AQUA CERAMIC

AL-2216V

1.360.000

1.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Không bao gồm giá đỡ chậu A-L2298V-1 giá 350.000VNĐ