• Chậu âm bàn
  •   Công nghệ AQUA CERAMIC
  •   Công nghệ chống khuẩn HYPERKILAMIC 
  • Đã bao gồm bộ giá đỡ A-L2094V-1 giá 350.000VNĐ