THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Bồn tiểu nam, dạng treo
  • Màu sắc: Trắng 
  • Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD