– Kiểu xả xi-phông. Xả 2 nút nhấn (4.8L/3.0L)

– Đã bao gồm đế thải nước PT-B102

  • Màu sắc: Trắng
THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

STT

Chức năng bàn cầu

Mã sản phẩm

Giá

Màu trắng Màu nhạt

1

Bàn cầu bao gồm van chặn nước A-703-7 C-504VAN 2.930.000 3.220.000
2 Bàn cầu không bao gồm van chặn nước C-504VWN 2.810.000 3.035.000
3 Bàn cầu AQUA CERAMIC bao gồm van chặn nước A-703-7 AC-504VAN 3.280.000
4 Bàn cầu AQUA CERAMIC không bao gồm van chặn nước AC-504VWN 3.160.000