ครับ รับรองครับว่าท่านได้สิ่งที่ดีๆและคุ้มค่ากับเวลาที่อ่านเรื่องของเราที่นำเสนอในวันนี้อย่างแน่นอนครับ ช่วงคำถาม “ตอบได้ ให้100!” เรามาเริ่มดูประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ซึ่งผมได้ใส่ทั้งคำอ่านและคำแปลให้เสร็จสมบูรณ์ เรียกว่าพร้อมให้ท่านหยิบฉวยนำเอาไปใช้ได้ทันทีทันใดเลยครับ… เอ ธิค ฟอก ดิเล’ด เอา’เออะ ไฟลทฺ

อาร์ เดอะ เท’เบิล’ส ดิเล’ด โต๊ะหลายๆตัวถูกทำให้ล่าช้าไหม อาร์ สมชาย แอนด์ สุดใจ ดิเล’ด grand diamond city สมชายและสุดใจถูกทำให้ล่าช้าไหม มานพ กอท อิมเพ’เชินทฺ แอท ฮิส ไวฟว์’ส ดิเล’

พวกเขาถูกทำให้ล่าช้าไหม อาร์ เดอะ ดอก แอนด์ เดอะ แคท ดิเล’ด สุนัขและแมวถูกทำให้ล่าช้าไหม อาร์ เดอะ ดอกส แอนด์ เดอะ แคท’ส ดิเล’ด สุนัขและแมวหลายตัวถูกทำให้ล่าช้าไหม

วอส เดอะ ไฟลทฺ ดิเล’ย ฟอร์ แอน เอาร์ เที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือ https://www.gclub-plaza.com/lomtoe/ ดู ยู ว้อนท มี ทู อัลลาว ฟอร์ ดิเล’ย

หมอกหนาทำให้เที่ยวบินของเราล่าช้า เอ ดอก อิส ดิเล’ด เอ เท’เบิล อิส ดิเล’ด โต๊ะล่าช้าออกไป

ด็อน’ท ดิเล’ ฟินนิชชิง เดอะ บิสสิเนส อัธ’เธอะไวซฺ ยู วิล ลูซ เดอะ แอดวาน’ ทิจฺ อย่าล่าช้าในการทำธุระกิจมิฉะนั้นท่านอาจเสียโอกาส แฮส เดอะ ไฟลทฺ ไฟฟ์ฮันเดรด บีน ดิเล’ด เที่ยวบินที่ 500 ถูกเลื่อนหรือ แฮส เดอะ เทรน บีน ดิเล’ด

มานพหงุดหวิดจากความล่าช้าของภรรยาเขา แคน เดอะ ดิเล’ บี เอคคิวซ’ด ยกโทษความล่าช้าให้ได้มั๊ย แคน ยู เอคซฺ’เพลน เดอะ ดิเล’ ฟอร์ อัส คุณสามารถอธิบายความล่าช้าให้เราหน่อยได้มั๊ย

ราคาเท่าไหร่ How Much Is It? วลีสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเบื้องต้น

ขออภัยในความล่าช้า ภาษาอังกฤษ

อาร์ ยู ดิเล’ด คุณถูกทำให้ล่าช้าไหม อาร์ วี ดิเล’ด เราถูกทำให้ล่าช้าไหม อาร์ เธ ดิเล’ด

เอ ดอก อิส น็อท ดิเล’ด สุนัขไม่ถูกทำให้ล่าช้า เอ เท’เบิล อิส น็อท ดิเล’ด โต๊ะจะไม่ถูกทำให้(มาถึง)ล่าช้า ฉันกำลังถูกทำให้ล่าช้าไหม

คุณต้องการฉันอนุญาตให้เลื่อนล่าช้าออกไปหรือเปล่า ดาส เอ ธิค ฟอก ดิเล’ เอา’เออะ ไฟลทฺ หมอกหนาทำให้เที่ยวบินของเราล่าช้ารึ http://wwmarts.com/2019/07/17/wallpaper-casino-royale/ ด็อน’ท ดิเล’ ฟินนิชชิง เดอะ บิสสิเนส อย่าล่าช้าที่จะทำธุระให้เสร็จ