Uông Bí (Quảng Ninh) hiện có khoảng 10 cơ sở ép dầu thực vật thủ công, bảo quản được 1-1,5 năm mà không cần thêm hóa chất.

Khoảng 2kg lạc, 3kg mè, 6kg đỗ tương sẽ ép được 1 lít dầu các loại. Tại thành phố Uông Bí, dầu thực vật được chế biến theo quy trình đảm bảo, lọc nhiều lần và để lắng cặn 7-10 ngày rồi mới đóng chai.